Oversigt over vandprøver og takstblad

 

Granslev Vandværk.

Takstblad gældene for 2020.

Driftsbidrag

Excl. moms

Incl. moms

Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig

kr.

600,00

750,00

Vandafgift pr. m3.

kr.

5,00

6,25

Drikkevandbidrag og statsafgift af ledningsført vand pr. m3 (staten)

kr.

6,37

7,97

Målerafgift årlig pr. vandmåler

kr.

125,00

156,25

Opkrævning for beskadiget vandmåler, v/ frost eller andet. kr.900,00 + moms

der tillægges omkostninger for montering af ny måler

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift)

Excl. moms

Incl. moms

Hovedanlægsbidrag:pr. parcelhus, sommerhus, lejlighed, andelsbolig

kr.

9300,00

11625,00

Øvrige forbrugere 0 – 500 m3/år

kr.

9300,00

11625,00

- 501 – 2.000 m3/år (2 x bidrag)

kr.

18600,00

23250,00

- 2.001 – 5.000 m3/år (3 x bidrag)

kr.

27900,00

34875,00

Forsyningsledningsbidragi byzone pr. ejendom (matr.nr.)

kr.

3618,00

4522,50

Forsyningsledningsbidrag i landzone pr. ejendom (matr.nr.)

kr.

34852,50

43565,70

Stikledningsbidrag pr. stk

Kr.

7235,85

9044,80

Da det på nuværende ikke er klarlagt om Granslev Vandværk skal forsyne Rosenlundvej 1. Kan det kun ske efter forhandling parterne imellem.

I erhvervsområder betales ikke forsyningsledningsbidrag. Byggemodningsforetagendet betaler i stedet

faktiske udgifter til etablering af forsyningsledning, medens bidragene til hovedanlæg og stikledning betales af grundejer ved tilslutning.

Forbrug over 5.000 m3 fastlægges efter forhandling.

Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om - eller tilbygning kan der opkræves et eller flere hovedanlægsbidrag svarende til ændringen iht. regulativ og fordelingsnøgle.

Forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar efter "Indeks for ledningsarbejder pr. 1. oktober

Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning, hvor det eventuelt vil være muligt at få refusion af afgift for ledningsført vand (statsafgift, vandskat) og vandafgift til vandværket jfr. gældende lovgivning.

Vandværket aflæser vandmåler hvert år ca.1.-1. Det foregård uden gener for forbrugerene.

Gebyrer

Excl. moms

Incl. moms

Rykkegebyr

kr.

150,00

Momsfrit

Rykkergebyr med lukkevarsel sendes andbefalet

250,00

Momsfrit

Flyttegebyr

kr.

150,00

187,50

Bidrag til grundvandsbeskyttelse pr. m3 *

kr.

1,60

2,00

Gebyr for oplysninger til advokat/ejendomsmægler v/hushandel

Kr.

300,00

375,00

Genåbningsgebyr

kr.

900,00

1125,00

* Indsættes på konto i Granslev Vandværk

Drifts- og anlægsbidrag til godkendelse __________________Favrskov Forsyning, den_____

 

 

 Vandprøver :

Batch EUDKVE-00615274
Sagsnavn Granslev Vandværk Vandværket
Sagsnummer/lokalitetsnr
Udtagningsdato 23-11-2017 08:25
Modtaget på laboratoriet 23-11-2017
Rapport (seneste rapportrevision) 30-11-2017/AR-17-CA-00615274-01
Prøvenummer 80457123
Prøve mærke Afgang vandværk
DGUnr

Komponent Resultat Enhed DL Metode
Coliforme bakterier 37°C < 1 MPN/100 ml 1 Colilert Quanti Tray E-kultivering (MPN miniaturiseret)
Escherichia coli < 1 MPN/100 ml 1 Colilert Quanti Tray E-kultivering (MPN miniaturiseret)
Kimtal ved 22°C 1 CFU/ml 1 ISO 6222:1999 E-kultivering (ikke-chromogene medier)
Kimtal ved 22°C 1 CFU/ml 1 ISO 6222:1999 E-kultivering (ikke-chromogene medier)
Kimtal ved 37°C < 1 CFU/ml 1 ISO 6222:1999 E-kultivering (ikke-chromogene medier)
Kimtal ved 37°C < 1 CFU/ml 1 ISO 6222:1999 E-kultivering (ikke-chromogene medier)
Ammonium 0,014 mg/l 0,005 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) Spektrofotometri (DA)
Nitrit 0,001 mg/l 0,001 SM 17. udg. 4500-NO2 (B) Spektrofotometri (DA)
Nitrat < 0,3 mg/l 0,3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) Spektrofotometri (DA)
Total-P 0,048 mg/l 0,01 DS EN ISO 6878:2004,SM 22. udg. 4500-P (E) Spektrofotometri (DA)
Chlorid 35 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) Spektrofotometri (DA)
Fluorid (F) 0,18 mg/l 0,05 SM 17. udg. 4500-F­ (E) Spektrofotometri (DA)
Sulfat 51 mg/l 0,5 SM 17. udg. 4500-SO4 (E) Spektrofotometri (DA)
NVOC, ikke flygt.org.carbon 0,85 mg/l 0,1 DS/EN 1484 Forbrænding
Jern (Fe) < 0,01 mg/l 0,01 SM 3120 ICP-OES
Mangan (Mn) < 0,002 mg/l 0,002 SM 3120 ICP-OES
Akkrediteret prøvetagning Ja DS ISO 5667-5,DS/EN ISO 19458 N/A
Vandtemperatur 7,8 °C DS/EN ISO 19458 Elektrometri
pH 7,6 pH DS/EN ISO 10523 Elektrometri
Ledningsevne 48 mS/m 0,1 DS/EN 27888 Elektrometri
Prøvens farve Farveløs
Prøvens klarhed Klar
Prøvens lugt Ingen
Prøvens smag Normal

 

 

Batch EUDKVE-00637421      
Sagsnavn Granslev Vandværk Forbruger      
Sagsnummer/lokalitetsnr        
Udtagningsdato 06-02-2018 13:50      
Modtaget på laboratoriet 06-02-2018      
Rapport (seneste rapportrevision) 10-02-2018/AR-18-CA-00637421-01      
Prøvenummer 80497805      
Prøve mærke Køkken      
DGUnr        
         
Komponent Resultat Enhed DL Metode
Coliforme bakterier 37°C < 1 MPN/100 ml 1 Colilert Quanti Tray E-kultivering (MPN miniaturiseret)
Escherichia coli < 1 MPN/100 ml 1 Colilert Quanti Tray E-kultivering (MPN miniaturiseret)
Kimtal ved 22°C 5 CFU/ml 1 ISO 6222:1999 E-kultivering (ikke-chromogene medier)
Kimtal ved 22°C 5 CFU/ml 1 ISO 6222:1999 E-kultivering (ikke-chromogene medier)
Jern (Fe) < 0,01 mg/l 0,01 SM 3120 ICP-OES
Akkrediteret prøvetagning Ja     DS ISO 5667-5,DS/EN ISO 19458 N/A
Vandtemperatur 6,5 °C   DS/EN ISO 19458 Elektrometri
pH 7,7 pH   DS/EN ISO 10523 Elektrometri
Ledningsevne 49 mS/m 0,1 DS/EN 27888 Elektrometri
Iltindhold 7,5 mg/l 0,1 DS/EN ISO 5814 Elektrometri
Prøvens farve Farveløs      
Prøvens klarhed Klar      
Prøvens lugt Ingen      
Prøvens smag Normal