Velkommen til Granslev Forsamlingshus
Granslev Forsamling`s hus Granslevbyvej 13 8870 Langå. Tlf. 5335 2700 Formanden 86964225 Udlejer 86964462 23987462
Velkommen til vores hjemmeside

Så har Granslev fået runde borde. Vi har 10 stk. og der kan sidde 8-9 personer ved hver. Forsamlingshuset er nymalet indv. og den lille sal er renoveret med nyt støj dæmpende loft og ny e indb. lys med dæmper.Ny side: Det sker i og ved Granslev, tjek den.  🤩 https://da-dk.facebook.com/granslevforsamlingshus

Mail : granslevfors@gmail.com    

                  

       


       
   


Velkommen

Her kan du følge med i Granslev Forsamlingshus og Granslev og omegn. !
Granslev Forsamlingshus er bygget i år 18 97, og er utroligt hyggeligt at holde fest i. Huset er løbende renoveret og udbygget med blandt andet nyt depotrum så det er nemt at køre stole og borde ind i salen, endvidre er køkkenet rimeligt nyt og velfungerende med 2 komfure og varmluftovne, 20 l. kaffemaskine og industri opvasker. Vores borde er 190 x 80 cm. og 120 x 80 cm., og vores stole er behagelige med stof på. Vi har flaske køleskab til ca. 400 flasker (33 Cl.)  + 2stk køle sval skabe og 1 stk.  fryser. Forsamlingshuset er af brandmyndyghederne godkent til max. 120 personer.Se flere billeder med bordækning på siden billedbogen.
Evt mere info. mailto:hadksgs@.com  Der er Fællesspisning hver anden onsdag .

        
Se den nye side: Loppemarked og bileder i Billedbogen.
Ny under side Sant-Hans og billeder i billedbogen.
            😀
   

  

 

           

Vandværket`s side er opdateret d. 1. 3. 2017

 https://da-dk.facebook.com/granslevforsamlingshus

mail: granslevfors@gmail.com  


Bileder fra Granslev Forsamlingshus.


Bileder fra køkken i Granslev Forsamlingshus. Se flere i billedbogen.

Så har Granslev Forsamlingshus installeret nyt industri komfur plus en ekstra stor gasbrænder så nu er der gang i gryderne, derudover er der installeret en ekstra ovn på modsatte side af platformen, så nu er der ingen undskyldning, hold din næste fest i Granslev forsamlingshus. Se billeder fra køknet i billedbogen.   🙂🙂🙂


Velkommen til vores hjemmeside

Granslev Vandværk.

 

Takstblad gældene for 2017.

Driftsbidrag

Excl. moms

Incl. moms

Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig

kr.

600,00

750,00

Vandafgift pr. m3.

kr.

5,00

6,25

Drikkevandbidrag (staten)

kr.

0,39

0,49

Statsafgift af ledningsført vand pr. m3(Vandskat)

kr.

5,86

7,33

 

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift)

Excl. moms

Incl. moms

Hovedanlægsbidrag:pr. parcelhus, sommerhus, lejlighed, andelsbolig

kr.

9300,00

11625,00

Øvrige forbrugere 0 500 m3/år

kr.

9300,00

11625,00

- 501 2.000 m3/år (2 x bidrag)

kr.

18600,00

23250,00

- 2.001 5.000 m3/år (3 x bidrag)

kr.

27900,00

34875,00

Forsyningsledningsbidragi byzone pr. ejendom (matr.nr.)

kr.

3409,34

4261,68

Forsyningsledningsbidrag i landzone pr. ejendom (matr.nr.)

kr.

32843,28

41054,10

Stikledningsbidrag pr. stk

Kr.

6818,71

8523,39

Da det på nuværende ikke er klarlagt om Granslev Vandværk skal forsyne Rosenlundvej 1. Kan det kun ske efter forhandling parterne imellem.

I erhvervsområder betales ikke forsyningsledningsbidrag. Byggemodningsforetagendet betaler i stedet

faktiske udgifter til etablering af forsyningsledning, medens bidragene til hovedanlæg og stikledning betales af grundejer ved tilslutning.

Forbrug over 5.000 m3 fastlægges efter forhandling.

Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om - eller tilbygning kan der opkræves et eller flere hovedanlægsbidrag svarende til ændringen iht. regulativ og fordelingsnøgle.

Forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar efter "Indeks for ledningsarbejder

pr. 1. oktober".

Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning, hvor det eventuelt vil være muligt at få refusion af afgift for ledningsført vand (statsafgift, vandskat) og vandafgift til vandværket jfr. gældende lovgivning.

Gebyrer

Excl. moms

Incl. moms

Rykkegebyr

kr.

100,00

Momsfrit

Rykkegebyr fra revisor for aflæsning af vandur.

100,00

Flyttegebyr

kr.

150,00

187,50

Gebyr for aflæsning af vandmåler

kr.

350,00

Momsfrit

Gebyr for oplysninger til advokat/ejendomsmægler v/hushandel

Kr.

250,00

312,50

Genåbningsgebyr

kr.

900,00

1125,00

Drifts- og anlægsbidrag til orientering __________________Favrskov Forsyning, den_____ / 2016.
Velkommen til vores hjemmeside